Szerviz

  • Tudjuk, hogy a megelőzés sem garantál száz százalékosan hosszú távú hibamentes működést a készülékek esetében, de tapasztalataink alapján megbízhatóan állíthatjuk, hogy a rendszeresen karbantartott térfogatos automata titrálóink hiba-statisztikája sokkal kedvezőbb, mint a karbantartatlan hasonló eszközöké. A gyártók által javasolt karbantartási ciklusok és technológiai előírások biztosíthatják, hogy a mérőműszereink élettartama a lehető leghosszabb legyen, és ne mondjon fel kritikus pillanatokban.

  • Ha mégis hiba történik, szervizszolgáltatásunk rövid időn belül elhárítja a problémát, és ha szükséges, cserekészüléket biztosít.

  • A karbantartási ciklusidők meghatározásánál a gyártók ajánlásaira és saját tapasztalatainkra támaszkodunk, figyelembe véve az Önök speciális igényeit is.

  • Átalánydíjas szerződéseinkben az OQ-teszt elvégzése is benne van évente egyszer, ami fontos dokumentum a minőségbiztosításban. Emellett vállaljuk az érzékelők kémiai validációját, a titráló rendszerek térfogatos kalibrációját és a teljes analitikai rendszer kémiai validációját is.

  • Az átalánydíjas karbantartási szerződésekkel az előre egyeztetett időpontban elvégezzük a karbantartási munkákat, és minden tevékenységet dokumentálunk.

  • A karbantartási szerződéssel rendelkező ügyfeleink előnyt élveznek váratlan hibák esetén, mivel elsőbbséget élveznek a szervizhívások során.

  • A rendszeres hibamegelőző karbantartás mindkét fél érdekét szolgálja: biztosítja az Önök analitikai műszereinek és mérőrendszereinek folyamatos működését, és segít nekünk is jól tervezhető időbeosztással dolgozni.

A rendszeres és gondos preventív karbantartás lehetővé teszi, hogy a készülékek hibamentesen működjenek hosszú távon.

Kapcsolat