Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Támogatott K+F projektünk

A projekt adatai:

Projekt azonosító száma: 2018-1.1.1-MKI-2018-00261
A projekt címe: Különösen nagy stabilitású folyamatos üzemű elektrokémiai direkt potenciometriás víz-analizátorok pH-érték, vagy olyan ionos összetevők koncentrációjának meghatározására, mint sók-, savak- és lúgok
A szerződött támogatás összege: 40 533 946 forint
A támogatás mértéke: 70,30%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. november 30.
Kedvezményezett neve: "LAMBDA-ELAN" Elektroanalitikai Kft.

A találmányok alapvető célkitűzése a jelenleg használatban lévő berendezésekhez viszonyított a megszokottnál lényegesen nagyobb mérési stabilitás elérése, ami a gyakorlatban lényegesen ritkább újrakalibrálást (legalább 3...5-ször hosszabb kalibrálási ciklusidőt) és egyúttal nagyobb elérhető mérési pontosságot biztosít.

A fejlesztés eredményeként javul az ilyen berendezések megbízhatósága, a detektálási küszöb csökken,  az elérhető mérési pontosság és a mérés stabilitása lényegesen növekszik, ezzel az újrakalibrálás gyakorisága is csökken (ami az esetek döntő többségében a manuális beavatkozások számát is jelentősen csökkenti).

A támogatott projekt kitűzött célja konkrétan négy különböző készülék prototípusának kifejlesztése, amelyek közül kettő az egyik, kettő a másik találmányt hasznosítja. Mindkét készülék-páros közül az egyik kifejezetten nyomelemzési célokat szolgál, a másik általános ipari alkalmazástechnikák keretében alkalmazható:

I. találmány: Vonatkozási elektród nélküli, ellentétes polaritású ionokra szelektív elektródpáron alapuló direkt potenciometriás iker-mérőcella. A két sorba-kapcsolt indikátor elektród alkalmazása következtében az ilyen mérőcellák az eddig elérthez képest alacsonyabb koncentráció tartományban is képesek mérni. A találmány rövidített megnevezése: Eljárás anion-kation pár együttes mérésére ion-szelektív elektródokkal.

a)    1. prototípus: Turbinavíz Tisztaság Monitor: hagyományos és nukleáris hőerőművek turbinavíz tisztaságának monitorozására alkalmas nyomelemző készülék (I. találmány első hasznosítása).

 b)   2. prototípus: Vonatkozási Elektród Nélküli Telepített Ipari (On-line) Ion Analizátor: normál koncentráció tartományban működő, egy-komponensű oldatok só-, sav- és lúg-koncentrációjának folyamatos mérésére- és/vagy szabályozására szolgáló berendezés (I. találmány második hasznosítása).

II. találmány: Hasonló felépítésű, azonos ionra szelektív elektródpáron alapuló direkt potenciometriás differenciál-mérőcella folyamatosan ellenőrzött és szükség szerint helyreállított vonatkozási elektród potenciállal. A találmány rövidített elnevezése: Speciális differenciál mérőcellán alapuló mérési eljárás a vonatkozási elektród potenciál-csúszásának mérés közbeni kompenzációjával.

a)   3. prototípus: Nagy Tisztaságú Vízminták pH-mérője: nagy tisztaságú ipari vízminták (ioncserélt vizek, kazánvizek, tisztított hűtővizek, stb.) pH értékének folyamatos ellenőrzésére szolgáló speciális ipari telepített (on-line) pH-mérő (II. találmány első hasznosítása).

b)   4. prototípus: Nagy Stabilitású Ipari Telepített (On-line) Differenciál pH/Ion Mérő: összetett vízminták (un. mátrixok) pH értékének vagy ion-koncentrációjának folyamatos ellenőrzésére szolgáló, a jelenleg a világpiacon kapható mérőrendszereknél lényegesen nagyobb stabilitású ipari folyamat-ellenőrző készülék. Normál ipari koncentráció tartományokban történő mérést szolgál. (II. találmány második hasznosítása)

Prototípusok működése:

1. Turbinavíz Tisztaság Monitor:  Turbinavíz tisztaság monitorozására szolgáló folyamatos nyomelemző mérőberendezés. Mérési elv: egymással szembekapcsolt Na+ és Cl- ion-szelektív elektródokon fellépő potenciál különbség mérése hagyományos vonatkozási elektród használata nélkül, átfolyó mikro-mérőcellában. (A vonatkozási elektród közismerten ezeknek a mérőcelláknak a leginkább instabil, megbízhatatlan eleme.) Lehetővé teszi nagytisztaságú vízmintákban az ion-szelektív elektródokon alapuló elektrokémiai méréstechnika nyomelemzésre történő egyszerű felhasználását, a kimutatási szint csökkentését, azzal a további lényeges előnnyel, hogy a készülék konstrukciója a jelenlegi ilyen célú  készülékeknél lényegesen egyszerűbb és olcsóbb. Egyben biztosítja az ilyen analizátorok stabilitásának javulását. Az I. találmányunk (Eljárás anion-kation pár együttes mérésére ion-szelektív elektródokkal) egyik lehetséges hasznosítása.

2. Vonatkozási Elektród Nélküli Ipari Telepített (On-line) Ion Analizátor: Normál ipari koncentráció tartományban só-, sav- és lúgtartalom mérésére szolgáló berendezés ugyancsak szembe kapcsolt anion- és kation-szelektív elektródokkal, vonatkozási elektród használata nélkül, tiszta egy-komponensű vizes oldatokban. A méréstechnika soha nem látott stabilitást biztosíthat az egy komponensű só-, sav- és lúgoldatok mérését és/vagy beszabályozását biztosító mérőrendszerek esetén. Az I. találmányunk másik lehetséges hasznosítása.

3. Nagy Tisztaságú Vízminták pH-mérője: Ez a prototípus (speciális, általunk módosított felépítésű differenciál pH/ion-szelektív mérőcella szükség szerint megújítható referencia oldattal) lehetővé teszi ugyancsak a nagytisztaságú vízmintákban a folyamatos és megbízható pH mérést, monitorozást a szabadalmaztatott speciális differenciál-mérőcellával (annak átfolyó mikro-térfogatú kivitelével), a vonatkozási elektród funkciót betöltő pH-elektród referencia puffer oldatának szükség szerinti teljesen automatikus megújításával. Funkciói a II. találmányhoz (Speciális differenciál mérőcellán alapuló mérési eljárás a vonatkozási elektród potenciál-csúszásának mérés közbeni kompenzációjával) kapcsolódnak

4. Nagy Stabilitású Ipari Telepített (On-line) Differenciál pH/Ion Mérő: On-line pH vagy ion-koncentráció mérő normál ipari tartományokban történő hasznosításra szabadalmaztatott speciális differenciál mérőcellával, a vonatkozási elektród funkciót ellátó pH- vagy ion-szelektív elektród potenciáljának folyamatos ellenőrzése mellett a referencia oldat szükség szerinti teljesen automatikus megújításával. Funkciói szintén a II. találmányhoz kapcsolódnak.

K+F projektünk rövid összefoglalása:

Direkt potenciometriás elektrokémiai paraméterek (pH, pX, ionok koncentrációja) mérésére, monitorozására és/vagy szabályozására szolgáló ipari folyamatos mérő-szabályozó rendszerek hosszúidejű stabilitásának minőségi javítása vagy a mérőcellákban eddig hagyományosan alkalmazott vonatkozási elektród „kiküszöbölésével”, vagy a vonatkozási elektród instabilitásának folyamatos detektálása mellett a referencia oldat szükség szerinti megújításával a vonatkozási elektród instabilitásából származó mérési hiba mérés közbeni kompenzációja segítségével. Az így elért jóval nagyobb hosszúidejű stabilitás nagyobb mérési pontosságot, lényegesen ritkább újrakalibrálást, tehát kevesebb manuális beavatkozást, és a kalibráláshoz használt standard oldatok mennyiségének csökkentését eredményezi.

Nincs a keresési feltételnek eleget tevő termék.